Regler – XT50 og XT25

Nedenstående regler er gældende kun for XT50 og XT25. (trailløbet)

Tidsstraf og obligatorisk udstyr

Deltageren får 15 min tidsstraf, hvis noget af følgende udstyr mangler:
(15 min pr. manglende udstyr)

Obligatorisk udstyr på alle etaper (undtagen nat-etapen for XT50)

 • Vandbeholder (min. 0,5 liter.)
 • Rygsæk til udstyr
 • Aftensmad og Morgenmad
 • Langærmet trøje (husk event. skifte tøj)
 • Pandelampe (Kun obligatorisk på XT50 etape 2)

Obligatorisk udstyr til Night Camp (max 10kg)

(udleveres til arrangøren ved check ind i en duffebag eller anden taske)

 • Telt, bivi eller shelter. – Det er tilladt at flere deltagere på XT klasserne deles om et telt.
 • Liggeunderlag
 • Sovepose
 • Kogegrej – Det er tilladt at flere deltagere på XT klasserne deles om kogegrej.
 • Jakke

Bemærk at der ikke må være andet i tasken arrangøren bringer til nightcamp – kun de 5 ting telt, sovepose, liggeunderlag, kogegrej og jakke. (deltageren selv løbe med alt andet udstyr.)

Anbefalet udstyr (ikke obligatorisk) – Deltageren skal selv løbe med det der ønskes medbragt til Night Camp.

 • Energi bars/gels (Undervejs, giver hurtig energi)
 • Hue, buff eller lignende
 • Skiftetøj
 • Fryseposer til våde sko i Nightcampen
 • Gode løbesko med greb under, Trailsko
 • Vaseline og plastre til brystvorter og andre udsatte områder
 • Ørepropper

Køb af udstyr

Det er naturligvis helt frit hvor du køber dit udstyr og hvilke mærker du bruger. Men vi har gjort os umage og samlet et godt udvalg til NXM. Køb det hos os og støt dermed samtidigt udviklingen af NXM – eller brug det bare som inspiration. shoppen hedder:

Generelt

 • XT klasserne er kun åben for solo.(ikke for hold)
 • Der konkurreres i 2 klasser: Herre eller Dame

Tasken der afleveres med telt, sovepose, liggeunderlag, kogegrej og jakke, skal være markeret med navn og den placeres i traileren ved stævnepladsen. Tasken udleveres når man ankommer til Night Camp.

Løbet er bygget op med flere etaper

XT50

 • 1. etape er ca. 22 km sti og terræn løb. Etapen starter i Stævne Center og slutter i skoven ved en hemmelig Night Camp. (dag 1)
 • 2. etape er ca. 6 km terræn løb i mørke omkring Night Camp. (løbes om aftenen dag 1)
 • 3. etape er ca. 22 km retur fra Night Camp til Stævne Center. (dag 2)

XT25

 • 1. etape er ca. 12,5 km sti og terræn løb. Etapen starter i Stævne Center og slutter i skoven ved en hemmelig Night Camp. (dag 1)
 • 2. etape er ca. 12,5 km retur fra Night Camp til Stævne Center. (dag 2)

 

Generel info om XT distancerne

Der løbes i det meget smukke men også hårde terræn i Silkeborg skovene. Du vil som løber blive testet i stort set alt underlag. Du vil blive våd, mudret og træt, men skal ikke svømme på denne distance.

Ruten er tydeligt markeret med markeringsbånd. Der anvendes en kombination af løsthængende strimler og længere sammenhængende bånd. Der vil være flest når der skal svinges. Når der skal svinges er det således tydeligt markeret, og ellers følger man blot stien lige ud. Der vil som minimum kunne ses hængende markeringsbånd for hver 200 meter.

Minimumsalder for deltagelse er 15 år (15 års fødselsdag senest på første løbsdag).

Hver deltager er selv ansvarlig for at søge informationer omkring løbet og de gældende regler.

Hver deltager er bekendt med at man deltager på egen risiko og eget ansvar. Det er påbudt at bære løbsnummeret synligt efter løbsledelsens anvisninger. Alle reklamer påtrykt nummeret skal være synlige under hele løbet. I nightcamp skal 1. nummer være synligt påsat teltet.

Hvis man udgår meddeles dette stævneledelsen hurtigst muligt.

Man skal hjælpe andre, hvis et uheld eller nogen som helst form for fare skulle opstå. Overtrædelse af denne regel vil medføre diskvalifikation.

Der er en maksimumtid for hver etape: XT50 : etape 1= 5 timer.  Før start i NXM bør hver deltager checke sin personlige forsikring. I øvrigt appelleres til deltagernes sunde fornuft og fairplay.

Forplejning

Deltagerne skal være selvforsynende under hele løbet. Der vil dog være mulighed for at tanke vand ved Night Campen. Deltagerne må ikke modtage hjælp udefra, hverken i form af udstyr eller fødevarer/drikkevarer, hele løbet igennem.

Affald/miljøet

Løbet foregår i uspoleret natur og fredede områder, derfor har man pligt til at fjerne ALT, hvad man medbringer under løbet. Henkastning af affald, eksempelvis papiret fra energibarer, kan medføre diskvalifikation!

Diskvalifikation

Deltageren kan blive diskvalificeret hvis:

 • Banen ikke følges.
 • Deltageren ikke følger de instruktioner, der er givet af arrangørerne/hjælperne.
 • Deltageren ikke følger de regler og instrukser, der er givet før og under konkurrencen.
 • Deltageren efterlader affald eller andet.
 • Der opstår uforudsete forhold, der ikke var forventet af arrangøren, men som anses for så alvorlige, at diskvalifikation er nødvendig.

Tidstagningen

Tidstagningen foretages med chip.

Arrangøren har ret til at...

 • Diskvalificere.
 • Ændre ruten.
 • Aflyse eller udsætte konkurrencen, eksempelvis pga. vejrforhold.
 • Afgøre protester efter at have overvejet mulighederne.
 • Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tyveri, bortkomst, beskadigelse el. lign. af deltagernes udstyr.
 • Noter venligst at du deltager på egen risiko, og at du er ansvarlig for din egen sikkerhed.

Protester

Evt. protester skal være skriftlige og være arrangøren/løbsledelsen i hænde senest 30 minutter efter afslutningen af konkurrencen.